Jeg er arbeidsledig eller permittert
Jeg er helt eller delvis uten arbeid, og vil registrere meg hos NAV som arbeidssøker. Da kan jeg få hjelp til å komme raskest mulig i jobb. Jeg kan også søke om dagpenger eller annen økonomisk støtte. Jeg kan først motta dagpenger fra den dagen jeg er registrert som arbeidssøker. Jeg kan lagre søkene og få varsling på e-post når det er treff på mine søk etter ledige stillinger. Arbeidsgivere får tilgang til min CV.
Registreringen følger fire trinn:
  1. Legg inn CV
  2. Sett opp dine ønsker
  3. Kartlegging for NAV
  4. Bekreftelse

Jeg mottar økonomisk støtte fra NAV
Jeg mottar sykepenger eller har søkt om/mottar arbeidsavklaringspenger. Jeg kan registrere min kompetanse, lese meldinger fra NAV og sende meldekort fra Din side. Opplysningene jeg legger inn kan brukes i min dialog med NAV.
Registreringen følger tre trinn:
  1. Opprette bruker på nav.no
  2. Tilgang til Din side
  3. Bekreftelse

Jeg er på jakt etter ny jobb
Jeg vil registrere min CV og søke etter stillinger. Jeg kan lagre søkene og få varsling på e-post når det er treff på mine søk etter ledige stillinger. Arbeidsgivere får tilgang til min CV. Denne registreringen gir meg ikke rett til økonomisk støtte.
Registreringen følger tre trinn:
  1. Legg inn CV
  2. Sett opp dine ønsker
  3. Bekreftelse

Har du registrert deg på nav.no tidligere? Da kan du sannsynligvis gjenbruke CV-en din. Logg inn på Din side.
Ta kontakt med NAV på telefon 55 55 33 33 hvis du har spørsmål.