Yrkesveileder

Klikk her for å avslutte

Veivalg

Programmet er godt egnet for deg som skal velge videregående og/eller høyere utdanning. Veivalg består av tre separate deler. For hver del får du en profil med utdypende tekst, og forslag til yrker som passer til din profil.

Lykke til!
 

Yrkesinteresser

Interessedelen kartlegger dine interesser.

Gå til testen
 

Ferdigheter

Ferdighetsdelen kartlegger hva du selv mener du er flink til å gjøre

Gå til testen
 

Karriereverdier

Verdidelen hjelper deg med å finne ut hva som er viktig for deg i yrkeslivet, om du ønsker karriere, om du søker trygghet, osv.

Gå til testen